Můžete získat lepší sedadlo u Ryanair, když se zacheckujete později?


Můžete získat lepší sedadlo u Ryanair, když se přihlásíte později?

„Slyšel jsem, že čím déle to necháte na check-in s Ryanair, tím vyšší je šance vyhnout se sedadlu uprostřed,“ píše Jozef.

„Je to pravda?“

Mnozí z nás, kteří létají s největší evropskou nízkonákladovou leteckou společností, se rozhodnou neplatit za konkrétní sedadlo. To přesto, že jsou k tomu opakovaně vyzýváni a varováni před důsledky, pokud si službu nekoupíme. Neodradí nás to a svěříme se „náhodnému“ rozdělení mezi nespecifikovaná sedadla. Pokud odmítnete všechny nabídky na zaplacení sedadla, rezervační systém letecké společnosti vám přidělí sedadlo při online check-inu – který musí být proveden online mezi 24 hodinami a dvěma hodinami před letem.

Jaké to bude:

A nebo F, okenní sedadla v každé řadě po šesti? C nebo D, sedadla u uličky, s jednoduchým přístupem k protažení nohou atd.? B nebo E, středová sedadla, kde sotva máte nárok na opěrku na ruce? Nikdy jsem nepotkal nikoho, kdo by upřednostnil středové sedadlo před okenním nebo u uličky (pokud by to také nezahrnovalo extra prostor pro nohy); naopak, páry, které platí za to, aby seděly spolu, si vyberou okenní nebo sedadlo u uličky, plus středové.

Platba za věci nad rámec základního sedadla – jsou klíčovým prvkem zisků Ryanair. Možnost náhodného sedadla je ilustrována házením kostkami. Neříkejte, že vás letecká společnost nevarovala před pravděpodobností středového sedadla, pokud trváte na štěstí v oblacích.

„Před pokračováním v náhodném přidělování si prosím uvědomte:

Velká pravděpodobnost, že budete sedět ve středovém sedadle. Můžete sedět odděleně od svých společníků. Nepravděpodobně budete sedět vepředu nebo vzadu v letadle.“

Měli bychom vinu za přidělování středových sedadel jako druh trestu pro skoupé pasažéry přisuzovat Ryanairu? Vůbec ne. Až do uzávěrky check-inu je letecká společnost otevřená nabídkám od pasažérů, kteří při online check-inu odvolají své předchozí rozhodnutí a jsou náhle ochotni platit. Zaslouží si nejširší výběr okenních nebo sedadel u uličky. Proč by letecká společnost dávala něco zadarmo, když za to jiní zaplatí?

Josefova hypotéza je nasledujíci: se systémem, který je nastaven na přidělování středových sedadel kdekoliv je to možné, každý, kdo čeká téměř do poslední chvíle, má větší šanci získat okenní nebo sedadlo u uličky.

Naštěstí mohu nabídnout nějaký původní výzkum díky mým uloženým palubním lístkům. Když se ohlédnu zpět na posledních sedm let, absolvoval jsem 39 letů s Ryanair. Za předpokladu, že distribuce byla skutečně náhodná a nebrala v úvahu placené výběry cestujících, očekával bych, že mi bude přiděleno středové sedadlo 13krát.

Přidělení, která mi bohové sedadel Ryanairu zanechali, byla zajímavá – včetně série čtyř po sobě jdoucích letů, kde mi bylo přiděleno B (středové sedadlo vlevo) a další série čtyř sedadel E (středové vpravo). Celkový počet středových sedadel byl 15, což znamenalo, že při 24 příležitostech mi bylo přiděleno žádanější A, C, D nebo F.

„Sekvenční“ kód na vašem palubním lístku udává, kde mezi pasažéry jste se přihlásili. Číslo může jít až do kapacity letadla. První, kdo se přihlásí, je 1, poslední 189 (kromě novějších letadel Ryanair, kdy je to 197). S tímto parametrem jsem se dál ponořil do hledání korelace.

Bylo okenní nebo sedadlo u uličky pravděpodobnější, když jsem byl mezi posledními, kdo se přihlásili? Odpověď zní „ano“, což potvrzuje Josefovu teorii.

Například ze Stanstedu do Belfastu bylo mé sekvenční číslo 172; vyhrál jsem 12F. Podobný příběh ze Stanstedu do Sevilly: byl jsem 171. a získal jsem 4A. Cokoli nad 100, zdá se, zvyšuje pravděpodobnost vyhnout se středovému sedadlu. Naopak, check-in hned, jak se otevře 24hodinové okno, vypadá jako špatný tah – s téměř jistým středovým sedadlem.

Nejlepší sedadlo, které jsem kdy měl u Ryanair, bylo v červenci 2019, kdy jsem letěl ze Prahy do Dortmundu. Byl jsem 186. v pořadí po online checkine. Na palubním lístku bylo uvedeno: „Přiděleno u brány“. Dostal jsem 1A: bezplatný lístek na spoustu místa na nohy . Ano: zdá se, že můžete „hrát hru“ s checkinem u Ryanairu, abyste získali lepší sedadlo. Ale neodkládejte to příliš na poslední chvíli.